Fundusze Pieniężne

<span style='color: #0255a3;'>Fundusze Pieniężne</span>

Zazwyczaj lokują środki w krótkoterminowe instrumenty finansowe rynku pieniężnego (bony skarbowe, certyfikaty depozytowe oraz bony komercyjne)
oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych – cechuje
je poziom bezpieczeństwa porównywalny do lokat bankowych.
Głównym zadaniem funduszy pieniężnych jest powolne (ale stałe) pomnażanie kapitału przy niskim poziomie ryzyka.

Menadżer Inwestycyjny
Znajdź rodzaj inwestycji, która może spełnić Twoje potrzeby

Fundusze Inwestycyjne oferowane są przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Modelowy portfel:

 • 90% w instrumenty rynku pieniężnego (lokaty, bony skarbowe, certyfikaty), 
 • 10% gotówka.

 

 

Inwestując w fundusze tej grupy warto pamiętać o ryzyku zmiany stóp procentowych w przypadku gdy wartość części aktywów uzależniona jest od poziomu stóp procentowych.

 Przy wyborze funduszu:

 1. 1. Nie kieruj się  tylko nazwą lub zakwalifikowaniem funduszu do danej
      kategorii, 
 2. 2. Sprawdź w karcie funduszu strategię i modelowy portfel,
 3. 3. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z aktualną treścią
      prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz z Kluczowymi
      Informacjami dla Inwestorów.